Menüü


Tulevased sündmused

01 nov
15 dets
Sangaste taluturg
Sangaste Rukkimaja
kell 10:00
16 dets
Jõululaat Pukas
Puka Kultuurimaja
kell 11:00

Programmid

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

 

Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

1)  meede 1 – kogukonna areng;

2)  meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. 

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

 

KOP 2018. aasta sügisvooru taotluste tähtaeg oli 01.10.2018. Hindamiskomisjoni ettepanekul tegi Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatus 17.11.2018 järgmised rahastusotsused:

Meede 1 „Kogukonna areng“

Taotleja

Projekti nimi

KOP-i toetus

Puka Kogukond

Kogukonna ideedepanga tegevused

1301,20 €

 

Stuudio Tiina MTÜ

Liivimaa Maapäev

2000,00 €

Karukäpp MTÜ

Pärimuspäev

427,87 €

 

Meede 2  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“

Taotleja

Projekti nimi

KOPi toetus

Taheva Valla Külade Selts

Taheva piirkonna noorte vabaaja veetmise võimaluste laiendamine

1482,00 €

Pedajamäe Külaselts MTÜ

Küla ujumissilla ehitamine talgupäeva raames

1999,00 €

Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts MTÜ

Ennetustegevus ja kogukonnaüritused kõikjal iga ilmaga

2000,00 €

Jalgpalliklubi FC Otepää MTÜ

Treeningtingimuste parandamine jalgpalliklubis FC Otepää

590,00 €

Spordiklubi Karula

Karula vabaajategevuste käivitamine

1952,00 €

Puka Kogukond MTÜ

Puka kogukonna õppeköögi seadmed

2000,00 €

Tähetipp MTÜ

Tõrva Astronoomiaklubi tegevuste täiendamine astrofotograafiaga

830,10 €

EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus

Soojuskiirgur Laatre kirikusse

2000,00 €

Valga Motoklubi MTÜ

Kogukonnateenuse „Valga rehvipink“ käivitamine

1990,00 €

 

Täiendav info (menetlusküsimused):

Monika Rogenbaum

Telefon 518 2380

E-post monika.rogenbaum@valgamaa.ee

 

Taotlejate nõustamine:

Aet Arula

Telefon 526 0236

E-post aet.arula@valgamaa.ee

 


2018 kevadvoor meede 1 sisuaruande vorm

2018 kevadvoor meede 1 kuluaruande vorm

2018 kevadvoor meede 2 sisuaruande vorm
2018 kevadvoor meede 2 kuluaruande vorm

 

Programmdokument ja taotlus- ning aruandevormid on leitavad aadressilt: http://www.valgamaa.ee/uldinfo/programmid

Kohaliku omaalgatuse programmi programmdokument

Programmi seletuskiri

Hindamismetoodika

2018 sügisvoor meede 1 taotlusvorm
2018 sügisvoor meede 1 eelarvevorm
2018 sügisvoor meede 1 sisuaruande vorm
2018 sügisvoor meede 1 kuluaruande vorm
Abimaterjal meetme 1 projektitaotluse koostamiseks

2018 sügisvoor meede 2 taotlusvorm
2018 sügisvoor meede 2 eelarvevorm
2018 sügisvoor meede 2 sisuaruande vorm
2018 sügisvoor meede 2 kuluaruande vorm
Abimaterjal meetme 2 projektitaotluse koostamiseks

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama viitega, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel.

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

Projektitoetuste taotlusi hindab vastavalt Valgamaa Omavalitsuste Liidu 17.04.2018 üldkoosoleku otsusele viieliikmeline komisjon koosseisus Aili Keldo, Heleena Jõgi, Mart Vanags, Triin Jaansalu ja Marika Muru.

Valga Külastuskeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-16; L-P 10-14
15.05-15.09: E-P 10-17

Otepää turismiinfokeskus
Tartu mnt 1, Otepää
+372 766 1200

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-17; L 10-14
15.05-15.09: E-R 10-17; L-P 10-15

Tõrva turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300, +372 5609 2215

Avatud:
01.06-21.08: E-P10-15
22.08-31.05: T-L 10-15; E,P SULETUD!

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

Avatud:
01.09-31.05: E-R 8-17 (lõuna 12-13)
01.06-31.08: E-R 9-17; L-P 10-14