Menüü


Tulevased sündmused

26 aug
Valgamaa Partnerluskogu taotlusvooru infopäev Valgas
Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA
kell 15:00
28 aug
PRIA investeeringutoetuse infopäev Võrus
Navi Seltsimaja
kell 10:00
29 aug

Programmid

Kohaliku omaalgatuse programm

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

 

Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Valgamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotluste kevadvoor on avatud vahemikus 01.03.2019–01.04.2019.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

1)  meede 1 – kogukonna areng;

2)  meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

 

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. 

 

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna aadressile monika.rogenbaum@valgamaa.ee hiljemalt 01.04.2019 kell 16.30. 

Hiljem laekunud taotlusi sisuliselt ei menetleta ja paberkandjal taotlust esitada ei saa!

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toimub 12.03.2019 kell 10.00–12.00 aadressil Kesk 12, Valga (endises Valga Maavalitsuse hoones), I korruse saalis.

Infopäevale registreerimiseks palume saata e-kiri aadressile monika.rogenbaum@valgamaa.ee

Täiendav info (menetlusküsimused):

Monika Rogenbaum

Telefon 518 2380

E-post monika.rogenbaum@valgamaa.ee

 

Taotlejate nõustamine:

Aet Arula-Piir

Telefon 526 0236

E-post aet.arula@valgamaa.ee

 

Kohaliku omaalgatuse programmi programmdokument

Programmi seletuskiri

Hindamismetoodika

 

2019 kevadvoor meede 1 koostamise abimaterjal
2019 kevadvoor meede 1 taotlusvorm
2019 kevadvoor meede 1 eelarvevorm
2019 kevadvoor meede 1 sisuaruande vorm
2019 kevadvoor meede 1 kuluaruande vorm

2019 kevadvoor meede 2 koostamise abimaterjal
2019 kevadvoor meede 2 taotlusvorm
2019 kevadvoor meede 2 eelarvevorm
2019 kevadvoor meede 2 sisuaruande vorm
2019 kevadvoor meede 2 kuluaruande vorm

 

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

 

 

2018 kevadvoor meede 1 sisuaruande vorm

2018 kevadvoor meede 1 kuluaruande vorm
2018 kevadvoor meede 2 sisuaruande vorm
2018 kevadvoor meede 2 kuluaruande vorm

2018 sügisvoor meede 1 sisuaruande vorm
2018 sügisvoor meede 1 kuluaruande vorm
2018 sügisvoor meede 2 sisuaruande vorm
2018 sügisvoor meede 2 kuluaruande vorm
 

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama viitega, et projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel.

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

Projektitoetuste taotlusi hindab vastavalt Valgamaa Omavalitsuste Liidu 17.04.2018 üldkoosoleku otsusele viieliikmeline komisjon koosseisus Aili Keldo, Heleena Jõgi, Mart Vanags, Triin Jaansalu ja Marika Muru.

Valga Külastuskeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-16; L-P 10-14
15.05-15.09: E-P 10-17

Otepää turismiinfokeskus
Tartu mnt 1, Otepää
+372 766 1200

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-17; L 10-14
15.05-15.09: E-R 10-17; L-P 10-15

Tõrva turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300, +372 5609 2215

Avatud:
01.06-21.08: E-P10-15
22.08-31.05: T-L 10-15; E,P SULETUD!

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

Avatud:
01.09-31.05: E-R 8-17 (lõuna 12-13)
01.06-31.08: E-R 9-17; L-P 10-14