Menüü


Tulevased sündmused

22 veeb
06 mär
Näitus Johannes Uiga radadel
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
01 apr
01 apr

Uudised

Riigilõivud seoses perekonnaseisutoimingutega

00:00 03.01.2018

Valga Vallavalitsuse, nagu ka teiste maakonnakeskuste (edaspidi MK KOV) ülesandeks on uuest aastast perekonnaseisutoimingutega seotud riigilõivude kogumine ja kontrollimine. Juhend riigilõivude kogumise, tagastamise ning aruandluse kohta kinnitatakse siseministri käskkirjaga, kuid kuna seda saab teha alles pärast perekonnaseisutoimingute seaduse jõustumist, avaldame esmase info riigilõivu võtmise ettevalmistamiseks.

Kontonumber ja viitenumbrid

Riigilõiv hakkab laekuma riigieelarvesse, selleks avatud e-riigikassa kontole. Siseministeerium koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega (edaspidi RTK) tegeleb riigilõivu laekumist puudutavate küsimuste korraldamisega.

Kõigil maakonnakeskuste kohalikel omavalitsustel on sama kontonumber, kuid erinev viitenumber.

Makse saaja on Rahandusministeerium järgmistes pankades:

 • SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
 • Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Viienumbrid on järgmised:

 • Valga vald - 10294002000147
 • Haapsalu linn - 10294002000079
 • Hiiumaa vald - 10294002000040
 • Jõhvi vald - 10294002000024
 • Jõgeva vald - 10294002000053
 • Narva linn - 10294002000037
 • Paide linn - 10294002000066
 • Põlva vald - 10294002000095
 • Pärnu linn - 10294002000105
 • Rakvere linn - 10294002000082
 • Rapla vald - 10294002000118
 • Saaremaa vald - 10294002000121
 • Tallinna linn - 10294002000011
 • Tartu linn - 10294002000134
 • Viljandi linn - 10294002000150
 • Võru linn - 10294002000163

Ligipääsu taotlemine e-riigikassale

Selleks, et saada vaatajaõigusi e-riigikassa kontole ja kontrollida riigilõivu laekumist on MK KOV-idel vaja esitada allkirjastatud taotlus Siseministeeriumi e-posti aadressile kontohaldus@siseministeerium.ee. Taotlus on manuses lisas 1.

Sularahas riigilõivu vastuvõtmine

Kuna MK KOV hakkab riigilõivu võtma vastu ka sularahas, siis peab teil olema võimalus võetud riigilõivu inkasseerida. Riigilõivu võtja viib sularaha panka e-riigikassa arvelduskontole hiljemalt kuu viimasel tööpäeval või hiljemalt laekumisele järgneval tööpäeval, kui see ületab kassalimiiti (3500 eurot).

Üldjuhul viiakse sularaha pangakontorisse. Sularaha sissemaksmisel on pangas vaja esitada kontokaart. Kontokaardi saamiseks saatke hiljemalt 10. jaanuariks 2018 vabas vormis taotlus e-posti aadressile simfinantsinfo@rtk.ee (mitu ja millise panga kontokaarti on tarvis). Kontokaart ei ole isikustatud, neil on peal vaid pangakonto number ja viitenumber. RTK saadab tellitud kontokaardid postiga MK KOV-dele hiljemalt jaanuarikuu lõpuks.

Deebetkaardi taotlemine

Kui MK KOV-i territooriumil puudub sularahatoimingutega tegelev pangakontor ja sularaha sissemaksed peab tegema sularahaautomaati, tuleb teil esitada taotlus deebetkaardi saamiseks. Meile teadaolevalt tuleb sissemaksete tegemiseks kasutada sularahaautomaate Saaremaa vallal, Võru linnal, Jõgeva vallal ja Haapsalu linnal.

Deebetkaardi taotlemiseks tuleb esitada MK KOV-i juhi digiallkirjaga vormikohane deebetkaardi taotlus (vorm Rahandusministeeriumi veebilehel https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigikassa/e-riigikassa). Taotluse palume saata digitaalallkirjaga e-posti aadressile info@siseministeerium.ee. Taotluses täitke ära kolm lahtrit: kaardi valdaja nimi, isikukood ning kaardi väljastamise koht. Kaardi väljastamise kohale lisage ka märkus, et kaarti kasutatakse ainult sularaha sissemaksete tegemiseks.

Maavalitsustest ületulevad riigilõivud

Oleme palunud maavalitsustel teile üle anda pooleli olevate perekonnasündmuste toimikud ning seda koos riigilõivu laekumist puudutava informatsiooniga. Raha ülekandumist ei toimu ja kui teil tekib vajadus kontrollida varasemat riigilõivu laekumist, kirjutage aadressile monika.savi@siseministeerium.ee, kes saab kontrollida maavalitsusele laekunud riigilõive.

Vale viitenumbriga laekunud riigilõivud

Kui riigilõivu tasunud isik on eksinud riigilõivu tasumisel MK KOV-i individuaalse viitenumbriga ning kandnud summa teise MK KOVi viitenumbrile, siis kontrollib toimingut tegev MK KOV laekumise olemasolu teisel viitenumbril ning selle olemasolu korral teostab toimingu.

Selgitusteta laekumised

Kui e-riigikassa konto või maksekorralduse selgituse alusel ei ole võimalik konkreetset kohalikku omavalitsust või laekumise liiki tuvastada, saadab RTK kohalikele omavalitsustele kaks korda kuus vastavasisulise e-kirja ning vastuse saabumisel lisatakse laekumine Siseministeeriumi e-riigikassa kontole.

Riigilõivu tagastamine

Riigilõivu tasunud isikul on õigus esitada riigilõivu võtnud MK KOV-ile (varasemalt maavalitsusele) taotlus (lisa 2) riigilõivu tagastamiseks. MK KOV kontrollib tagastamise asjaolusid (sh laekumise olemasolu, vajadusel kasutada maavalitsustest ületulevate riigilõivude osas nimetatud kontakti) ja vormistab otsuse. Kui riigilõiv tuleb riigilõivu tasunud isikule tagastada, esitab MK KOV selle RTK-le väljamaksmiseks. Taotlus tuleb saata e-posti aadressile simfinantsinfo@rtk.ee.
Tagastatavast summast võib maha arvata taotluse läbivaatamisega kaasnenud menetluskulu. Kui menetluskulu täpset suurust ei ole võimalik kindlaks määrata, arvatakse riigilõivu tagastamisel menetluskuluna maha 25 protsenti toimingu eest ette nähtud riigilõivust.

Aruandlus

Riigilõivude igakuise laekumise aruandluse korra ja vormi saadame edaspidi käskkirjaga kinnitatud juhendi osana.

Lisainfo:

 • Enel Pungas
  Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja
  Tel 612 5163 / 5023161

 

 

Tagasi
Valga Külastuskeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-16; L-P 10-14
15.05-15.09: E-P 10-17

Otepää turismiinfokeskus
Tartu mnt 1, Otepää
+372 766 1200

Avatud:
16.09-14.05: E-R 10-17; L 10-14
15.05-15.09: E-R 10-17; L-P 10-15

Tõrva turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300, +372 5609 2215

Avatud:
01.06-21.08: E-P10-15
22.08-31.05: T-L 10-15; E,P SULETUD!

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

Avatud:
01.09-31.05: E-R 8-17 (lõuna 12-13)
01.06-31.08: E-R 9-17; L-P 10-14