Menüü

Tervise ja turvalisuse nõukogu

Valgamaa rahvatervise ja turvalisuse nõukogu

Valgamaa Omavalitsuste Liidu 25.01.2018 otsusega nr 3 on moodustatud "Rahvatervise ja turvalisuse maakondlik nõukogu." Selle alatöörühmana tegutseb tervisemeeskond. Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu peamiseks eesmärgiks on kujundada tervikpilt maakonna turvalisuse olukorrast ja luua ühtne süsteem siseturvalisuse arendamiseks maakonnas. Nõukogu tegevus tugineb peamiselt Siseturvalisuse arengukavas 2020-2030 püsitatud eesmärkidele, mille ülesandeks on riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö koordineerimine, maakonna turvalisusega seonduvate probleemide tervikvaate koondamine, lahendite kavandamine ning ohtude ennetamine

Valga Turismiinfokeskus

 

 

 

Alates 01.01.2023.a. SULETUD

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602