Menüü

Kohaliku omaalgatuse programm

 

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade teke ning püsimine.

2022.a. sügisvooru laekus kokku 26 taotlust: Tõrva vallast 9, Otepää vallast 7 ja Valga vallast 10 taotlust. Kogusummas taotleti toetust 73 529,16 euro ulatuses, vahendeid taotluste rahastamiseks on 24 963,16 eurot.

Hetkel käib taotluste menetlemine, info rahastatud taotluste kohta avaldame niipea kui menetlus on lõppenud. 

Järgmine taotlusvoor avaneb 01. märtsil 2023.a.

Meetme „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot) projektidega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), projektidega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetuse saaja peab toetuse kasutamisest ja/või toetuse abil investeeringu tegemisest avalikkust teavitama viitega: "Projekt on ellu viidud kohaliku omaalgatuse programmi toel".

Valga maakonna otseviited e-toetuste keskkonnas taotluste täitmiseks:

Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"
Taotlusvormi näidisega saab tutvuda SIIN

Meede „Kogukonna areng“
Taotlusvormi näidisega saab tutvuda SIIN

Taotlemise eelselt soovitame tutvuda e-toetuste keskkonda tutvustavad juhistega  või juhendvideoga

Kokkuvõttev info nõuete ja näpunäidete osas  on leitav infopäeva slaidides

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus on leitav SIIN
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda SIIN
Hindamismetoodika

Aruandevormi näidis

2022 kevadvoorus rahastatud projektid: 

Taotleja

Taotlus

Taotletav summa

Taheva Valla Külade Selts

Uma üülaat 2022

2 494,40

Taagepera Külaselts

Taagepera kõlab

374,99

Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

Tankla Õpilasmalev 2022

2 500,00

Mittetulundusühing Põdrala Külade Ühendus

Riidaja mänguväljaku rajamine

3 600,00

Mittetulundusühing Hummuli Arendus

Hummuli külakeskuse jõusaali sisustuse soetamine

3 919,20

MTÜ Vidrike Selts

Avatud hoovide päev Inni-Vidrike kogukonnas

1899,00

MTÜ Fortissimo

Tsirgufest 2022

1 649,00

Ritsu Külaselts

Õhinal Õppijate Õhtu

2 219,26

Puka Kogukond

"Külakiired" - eakate kaasamine kogukonda

2 430,00

Taheva Valla Külade Selts

Kalliküla ja Koikküla bussiootekohtade puuskulptuuridega pingid

1 700,00

Mittetulundusühing P-RÜHM

Palu bussijaam "uues kuues"

3 546,72

mittetulundusühing Sooru Arendus

Kogukonna kogemuskohvikud

2 115,00

2021 sügisvooru rahastatud projektid:

Projekti nimi Taotleja Toetatud summa
Taagepera kogukonna tegevusvõimaluste laiendamine Taagepera Külaselts 1 371,60
Militaarne perepäev Ritsu külaplatsil Ritsu Külaselts 1 680,00
Tõrva suusaradade hooldustehnika uuendamine Mittetulundusühing Tõrva Spordiselts 4 000,00
"Lüllemäe suusamaa teenuste parandamine". MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskus 3 682,80
Slackline Tsirguliina kogukonnale MTÜ Fortissimo 3 250,80
Hummuli külakeskuse saali akustika parandamine Mittetulundusühing Hummuli Arendus 3 537,00
Otepää AMS keraamikatöökoja sisustamine OTEPÄÄ AIANDUSE JA MESINDUSE SELTS 3 600,00

2021 kevadvooru rahastatud projektid: 

Taotleja nimi Projekti nimi Summa
Taheva Valla Külade Selts Uma üülaat 2021 2 500,00
MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS Vana-Otepää mänguväljak 4 000,00
Ritsu Külaselts Tunne Eestimaad! 720
Mittetulundusühing Hummuli Arendus Külakiige ehitamine ja paigaldamine Hummuli parki 3 388,50
Mittetulundusühing Epre Arendus Laululava rekonstrueerimine 4 000,00
MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS Välitelk laudade ja pinkidega Pilkuse külale 
1 879,20
Lüllemäe Rahvaõpistu Kogukondlikud ühistegevused Lüllemäel 1 900,00
MTÜ LC Tõrva Mari Perepäev 1 989,00
Mittetulundusühing Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla Tankla Õpilasmalev 2021 2 500,00
mittetulundusühing Kungla Muusikateatri jätkusuutlik arendamine Valga linnas 2 500,00
Nõuni Külaselts Nõuni Haridusakadeemia 2021/22 2 500,00

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN
Info kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN
Info kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvooru toetuse saajate kohta on leitav SIIN

Enne taotluse koostamist tutvu ka vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

Projektitoetuste taotlusi hindab viieliikmeline komisjon koosseisus Aili Keldo, Andres Saarep, Heleena Jõgi, Marika Muru ja Mart Vanags.

Lisainfo, taotluste ja aruannete nõustamine: Aet Arula-Piir, Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ konsultant / programmide spetsialist,  tel 526 0236, aet.arula@valgamaa.ee

 

Valga Turismiinfokeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

01.06 - 31.08

T - R 10 - 16
L  10 - 14
P - E  SULETUD!

01.09 - 31.05

K - R 10 -16
L - T SULETUD!

Otepää Turismiinfokeskus
Lipuväljak 13, Otepää
+372 766 1200

E, N, R 10:00 -16:00 L, P 10:00 -15:00 T, K SULETUD

 

ALATES 01.09

K, N, R 10:00 - 16:00

E, T, L, P SULETUD

 

Tõrva Turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 3300

E - P  10:30 - 18:30

 

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

E - L  9 - 17
P -  SULETUD!