Menüü

Arengustrateegia

Valga maakonna varasemad arengudokumendid

Maakonna arengustrateegia tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve. Arengustrateegia on oluline maakonna arenguks vajalike eesmärkide püstitamisel ja soovitud tulemuste saavutamisel. Arengustrateegia praktiline väärtus avaldab kasvavat mõju kohaliku elu edendajatele ja töö tulemuslikkusele. Põhjendatud viited arengustrateegiale on üks argumente erinevatele institutsioonidele sihtotstarbeliste toetuste andmisel.

Iga maakonna arengustrateegia on omamoodi unikaalne, sest on praktikas suurel määral mõjutatud konkreetse maakonna kontekstist, lahendamist vajavate probleemide äratundmisest ja arenguvajaduste mõistmisest. Valgamaa arengustrateegia koondab endas kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, kolmanda sektori ja Valgamaa elanikkonna huvisid.

Maakonna areng on pidev protsess, kuid arengustrateegia näitab ära üldise raamistiku ja suundumused. Kavandatud tegevuste elluviimine aitab omakorda kaasa arengustrateegias püstitatud eesmärkide saavutamisele. 

Maakonna arendusdokumendid (sh. valdkondlikud arendusdokumendid) kuni aastani 2020 on leitavad lingitult allpool ning ka aadressil: http://www.maavalitsus.ee/valgamaa

Arengustrateegia Valgamaa 2020 - dokument kehtis kuni 15.01.2019. Praegu kehtiv Valgamaa arengustrateegia 2035+ on leitav eelnevatest artiklitest.
Lisa 1 - Ettevõtlik ja töötav Valgamaa
Lisa 2 - Arendus- ja investeerimisprojektid
Lisa 3 - Koolivõrgu arengukava
Lisa 4 - Noorsootöö arengustrateegia
Lisa 5 - Kultuurivaldkonna arengusuunad
Lisa 6 - Sotsiaalteenuste arendamine
Lisa 7 - Sotsiaalteenuste kaardistus
Lisa 8 - Sotsiaalteenuste osutamine
Lisa 9  - Sotsiaalteenuste arendustegevused
Lisa 10 - Tervisedenduse tegevuskava
Lisa 11 - Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

Valgamaa koolivõrgu arengukava 2014 - 2020 (Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4, Lisa 5 Lisa 6, Lisa 7-1, Lisa 7-2, Lisa 7-3, Lisa 7-4, Lisa 7-6, Lisa 7 - 7, Lisa 7-8, Lisa 7-9, Lisa 7-10, Lisa 7-11, Lisa 7-12, Lisa 7-13)

Valgamaa noorsootöö arengustrateegia 2009 - 2020

Valgamaa Tervisprofiil 2014
Terviseedenduse tegevuskava 2013 - 2018
Paikkondliku tervisedenduse koolitusvajadus 2018

Via Hanseatica arengustrateegia
Via Hanseatica transpordikoridori ja selle arenguvööndi eeluuring
Via Hanseatica Kagu-Eesti tegevuskava 2015 - 2020, Lisa 1

Kagu-Eesti piirkonna transpordiuuring 2017

Valga Turismiinfokeskus

 

 

 

Alates 01.01.2023.a. SULETUD

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602